Chef zarządza EC2 w AWS Systems Manager

Amazon GuardDuty
Obniżka cen Amazon GuardDuty
March 18, 2020
Amazon RDS
Dyski 64TB dla RDS MySQL i MariaDB
March 20, 2020