AWS Systems Manager

AWS Systems Manager zapewnia widoczność i kontrolę nad infrastrukturą w AWS. Systems Manager zapewnia zunifikowany interfejs użytkownika, dzięki czemu można przeglądać dane operacyjne z wielu usług AWS i pozwala zautomatyzować zadania operacyjne w obrębie wszystkich zasobów AWS. Za pomocą AWS Systems Manager możesz grupować zasoby, takie jak instancje Amazon EC2, segmenty Amazon S3 lub instancje Amazon RDS, według aplikacji, przeglądać dane operacyjne w celu monitorowania i rozwiązywania problemów oraz podejmować działania w grupach zasobów. Menedżer systemów upraszcza zarządzanie zasobami i aplikacjami, skraca czas wykrywania i rozwiązywania problemów oraz ułatwia bezpieczną obsługę i zarządzanie infrastrukturą na dużą skalę.

October 27, 2020

Podatności Linuxa w AWS Systems Manager

AWS Systems Manager Patch Manager zawiera teraz wspólne identyfikatory luk (identyfikator CVE) w opisie brakujących poprawek zidentyfikowanych w Twojej flocie na wielu platformach Linux. Identyfikatory CVE […]
March 19, 2020

Chef zarządza EC2 w AWS Systems Manager

AWS Systems Manager wprowadza możliwość zarządzania instancjami Linuksa działającymi w Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) i lokalnie przy użyciu Chef. Ta nowa funkcja umożliwia połączenie […]