March 19, 2020

Chef zarządza EC2 w AWS Systems Manager

AWS Systems Manager wprowadza możliwość zarządzania instancjami Linuksa działającymi w Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) i lokalnie przy użyciu Chef. Ta nowa funkcja umożliwia połączenie […]