Interfejs programowania aplikacji Amazon RDS obsługuje AWS PrivateLink

Amazon SageMaker
Obsługę wideo w Amazon SageMaker Ground Truth
July 9, 2020
Amazon EKS
Amazon EKS obsługuje teraz Kubernetes w wersji 1.17
July 13, 2020