Amazon EKS obsługuje teraz Kubernetes w wersji 1.17

Amazon RDS
Interfejs programowania aplikacji Amazon RDS obsługuje AWS PrivateLink
July 9, 2020
AWS Key Management Service
Usługa zarządzania kluczami AWS KMS obsługuje teraz polisy VPC Endpoint
July 14, 2020