AWS Database Migration Servcie

AWS Database Migration Servcie pomaga szybko i bezpiecznie migrować bazy danych do AWS. Źródłowa baza danych pozostaje w pełni sprawna podczas migracji, minimalizując przestoje w aplikacjach opartych na bazie danych. Usługa migracji bazy danych AWS może migrować dane do/z najczęściej używanych komercyjnych i otwartych baz danych.

Usługa AWS Database Migration Servcie obsługuje homogeniczne migracje, takie jak Oracle do Oracle, a także heterogeniczne migracje między różnymi platformami baz danych, takimi jak Oracle lub Microsoft SQL Server do Amazon Aurora. Dzięki usłudze migracji bazy danych AWS możesz stale replikować swoje dane o wysokiej dostępności i konsolidować bazy danych w hurtowni danych w skali petabajtów, przesyłając strumieniowo dane do Amazon Redshift i Amazon S3. Dowiedz się więcej o obsługiwanych źródłowych i docelowych bazach danych.

Podczas migracji baz danych do Amazon Aurora, Amazon Redshift, Amazon DynamoDB lub Amazon DocumentDB (z kompatybilnością MongoDB) możesz korzystać z DMS bezpłatnie przez sześć miesięcy.

July 30, 2021

Usługa AWS Database Migration obsługuje teraz Redis jako usługę docelową

Usługa AWS Database Migration rozszerza funkcjonalność, dodając wsparcie dla Redis, Amazon ElastiCache dla Redis i Amazon MemoryDB dla Redis jako cele. Redis to szybki magazyn danych […]
February 23, 2021

AWS Database Migration Sevice obsługuje MariaDB 10.5

Usługa migracji bazy danych AWS (AWS DMS) rozszerzyła funkcjonalność, dodając obsługę MariaDB w wersji 10.5. Korzystając z AWS DMS, można teraz przeprowadzać migracje na żywo z […]
June 1, 2020

Kopiowanie danych graficznych ze źródeł relacyjnych do Amazon Neptune w AWS DMS

Usługa migracji danych AWS obsługuje teraz kopiowanie danych graficznych ze źródeł relacyjnych do Amazon Neptune Usługa migracji danych AWS (DMS) obsługuje teraz migrację danych graficznych ze […]
May 7, 2020

Transformacje danych w Amazon Database Migration Service

Usługa migracji bazy danych AWS Database Migration Service umożliwia teraz dynamiczną transformację i manipulowanie replikowanymi danymi. Można tworzyć wyrażenia oparte na SQLite jako część zadania replikacji, […]
March 30, 2020

AWS DMS replikacja do Apache Kafka

AWS Database Migration Service (DMS) umożliwia teraz migrację danych dotyczących replikacji bieżących zmian z dowolnych źródeł obsługiwanych przez DMS, takich jak Amazon Aurora (kompatybilna z MySQL […]
March 26, 2020

Szybki start z AWS Database Migration Service Automation Framework

Szybki start dla Automation Framework AWS Database Migration Service (AWS DMS) w chmurze AWS w 30 minut. Ten Szybki start jest przeznaczony dla użytkowników, którzy obecnie […]