Database Migration

July 30, 2021

Usługa AWS Database Migration obsługuje teraz Redis jako usługę docelową

Usługa AWS Database Migration rozszerza funkcjonalność, dodając wsparcie dla Redis, Amazon ElastiCache dla Redis i Amazon MemoryDB dla Redis jako cele. Redis to szybki magazyn danych […]
February 23, 2021

AWS Database Migration Sevice obsługuje MariaDB 10.5

Usługa migracji bazy danych AWS (AWS DMS) rozszerzyła funkcjonalność, dodając obsługę MariaDB w wersji 10.5. Korzystając z AWS DMS, można teraz przeprowadzać migracje na żywo z […]
June 1, 2020

Kopiowanie danych graficznych ze źródeł relacyjnych do Amazon Neptune w AWS DMS

Usługa migracji danych AWS obsługuje teraz kopiowanie danych graficznych ze źródeł relacyjnych do Amazon Neptune Usługa migracji danych AWS (DMS) obsługuje teraz migrację danych graficznych ze […]
May 7, 2020

Transformacje danych w Amazon Database Migration Service

Usługa migracji bazy danych AWS Database Migration Service umożliwia teraz dynamiczną transformację i manipulowanie replikowanymi danymi. Można tworzyć wyrażenia oparte na SQLite jako część zadania replikacji, […]
March 30, 2020

AWS DMS replikacja do Apache Kafka

AWS Database Migration Service (DMS) umożliwia teraz migrację danych dotyczących replikacji bieżących zmian z dowolnych źródeł obsługiwanych przez DMS, takich jak Amazon Aurora (kompatybilna z MySQL […]
March 26, 2020

Szybki start z AWS Database Migration Service Automation Framework

Szybki start dla Automation Framework AWS Database Migration Service (AWS DMS) w chmurze AWS w 30 minut. Ten Szybki start jest przeznaczony dla użytkowników, którzy obecnie […]