AWS Key Management Service

Usługa zarządzania kluczami AWS (KMS) ułatwia tworzenie kluczy kryptograficznych i zarządzanie nimi oraz kontrolowanie ich użycia w szerokim zakresie usług AWS i w aplikacjach. AWS KMS to bezpieczna i odporna usługa, która wykorzystuje sprzętowe moduły bezpieczeństwa, które zostały sprawdzone zgodnie ze standardem FIPS 140-2 lub są w trakcie weryfikacji w celu ochrony kluczy. AWS KMS jest zintegrowany z AWS CloudTrail w celu dostarczania dzienników wszystkich kluczowych zastosowań, aby pomóc spełnić Twoje potrzeby w zakresie przepisów i zgodności.

July 14, 2020

Usługa zarządzania kluczami AWS KMS obsługuje teraz polisy VPC Endpoint

Usługa AWS Key Management Service umożliwia teraz definiowanie zasad VPC Endpoint, umożliwiając zwiększenie szczegółowości kontroli bezpieczeństwa poprzez określenie, które podmioty mogą uzyskać dostęp do punktu końcowego, […]