Elastic Inference

April 7, 2020

Aktualizacje kontenerów AWS Deep Learning dla PyTorch 1.4.0 i MXNet 1.6.0

Kontenery do głębokiego uczenia AWS są dostępne z najnowszymi wersjami PyTorch 1.4.0 i MXNet 1.6.0. Aktualizacja PyTorch 1.4.0 obejmuje nowo dodane SageMaker Inference, SageMaker PyTorch Inference […]
March 18, 2020

Niższe koszty wnioskowania ML dla PyTorch dzięki Amazon Elastic Inference

Możesz teraz używać Amazon Elastic Inference, aby przyspieszyć wnioskowanie i zmniejszyć koszty wnioskowania dla modeli PyTorch w Amazon SageMaker, Amazon EC2 i Amazon ECS. Ulepszone biblioteki […]