AWS CodeCommit

AWS CodeCommit to w pełni zarządzana usługa kontroli źródła, która hostuje bezpieczne repozytoria oparte na Git. Ułatwia zespołom współpracę nad kodem w bezpiecznym i wysoce skalowalnym ekosystemie. CodeCommit eliminuje potrzebę obsługi własnego systemu kontroli źródła lub martwienia się skalowaniem jego infrastruktury. Możesz użyć CodeCommit do bezpiecznego przechowywania wszystkiego, od kodu źródłowego po pliki binarne, i działa bezproblemowo z istniejącymi narzędziami Git.

AWS CodeCommit utrzymuje swoje repozytoria blisko środowiska kompilacji i produkcji oprogramowania w chmurze AWS. Możesz przesyłać zmiany przyrostowe zamiast całej aplikacji. Pozwala to zwiększyć szybkość i częstotliwość cyklu rozwojowego.

March 4, 2020

Remote Helper dla AWS CodeCommit

AWS CodeCommit obsługuje teraz Remote Helper open source dla Git – git-remote-codecommit. Ten pakiet rozszerza Git i obsługuje uwierzytelnianie dostępu do repozytorium CodeCommit przy użyciu informacji […]