AWS DataSync

AWS DataSync umożliwia łatwe i szybkie przenoszenie dużych ilości danych online między lokalną pamięcią masową a Amazon S3, Amazon Elastic File System (Amazon EFS) lub Amazon FSx dla Windows File Server. Ręczne zadania związane z przesyłaniem danych mogą spowolnić migracje i obciążać operacje IT. DataSync eliminuje lub automatycznie obsługuje wiele z tych zadań, w tym skryptowe zadania kopiowania, planowanie i monitorowanie transferów, sprawdzanie poprawności danych i optymalizację wykorzystania sieci. Agent oprogramowania DataSync łączy się z Twoim systemem plików NFS i pamięcią serwera SMB, więc nie musisz modyfikować aplikacji. DataSync może przesyłać setki terabajtów i miliony plików z prędkością do 10 razy większą niż narzędzia typu open source, przez Internet lub łącza AWS Direct Connect. Za pomocą usługi można migrować aktywne zestawy danych lub archiwa do AWS, przesyłać dane do chmury w celu terminowej analizy i przetwarzania lub replikować dane do AWS w celu zachowania ciągłości działania. Rozpoczęcie pracy z DataSync jest łatwe: zainstaluj agenta DataSync, podłącz go do systemu plików, wybierz zasoby pamięci AWS i zacznij przenosić dane między nimi. Płacisz tylko za przenoszone dane.

October 19, 2020

AWS DataSync upraszcza konfigurację przesyłania danych

AWS DataSync oferuje uproszczoną konfigurację agenta przy użyciu lokalnej konsoli. Umożliwia to szybszą konfigurację agenta i testowanie łączności sieciowej między lokalną pamięcią masową, a usługą AWS […]