AWS CloudEndure Migration

CloudEndure Migration upraszcza proces migracji aplikacji z infrastruktury fizycznej, wirtualnej czy opartej na chmurze, zapewniając migrację w pełni dostępną w dowolnym regionie AWS. Rozpoczęcie pracy jest szybkie i łatwe bez względu na rodzaj aplikacji. Umożliwia to klientom szybkie wykonywanie złożonych, dużych projektów migracyjnych, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu ryzyka.

June 3, 2020

AWS CloudEndure Migration Factory Solution

AWS CloudEndure Migration Factory Solution to implementacja rozwiązań AWS, która pomaga migrować dużą liczbę serwerów za pomocą CloudEndure w uproszczony i przyspieszony sposób na dużą skalę. […]