AWS Transfer Family

April 23, 2020
AWS Transfer Family

AWS Transfer z obsługą SFTP, FTPS i FTP

AWS Transfer Family obsługuje SFTP, FTPS i FTP. Wraz z uruchomieniem AWS Transfer dla SFTP w listopadzie 2018 r. Rozszerza to obsługę trzech najczęściej używanych protokołów […]