Cost Explorer

December 16, 2020

Wykrywanie anomalii kosztów w AWS

Wykrywanie anomalii w naliczeniach kosztów AWS to bezpłatna usługa, która monitoruje wzorce wydatków w celu wykrywania nietypowych wydatków i zapewnia analizę ich powstania przyczyn. Pomaga klientom […]