MySQL

April 3, 2020

Obsługa replik odczytu w Amazon RDS dla SQL Server

Amazon RDS dla SQL Server obsługuje repliki odczytu przy użyciu grup dostępności rozproszonej w regionie AWS. Usługa Amazon RDS dla SQL Server ułatwia tworzenie replik w […]
March 20, 2020

Dyski 64TB dla RDS MySQL i MariaDB

Możesz teraz tworzyć instancje bazy danych Amazon RDS MySQL i Amazon RDS MariaDB o pojemności dysku do 64 TB, używając typów instancji R5. Wcześniej instancje R5 […]