DynamoDB

March 16, 2020

Zaktualizuj DynamoDB z 2017.11.29 do 2019.11.21

Teraz możesz zaktualizować swoje tabele globalne z wersji 2017.11.29 do najnowszej wersji tabel globalnych (2019.11.21) za pomocą kilku kliknięć w konsoli DynamoDB. Uaktualniając wersję swoich tabel […]
March 3, 2020

NoSQL Workbench dla Amazon DynamoDB

NoSQL Workbench to aplikacja kliencka dostępna dla systemów Windows i macOS, która pomaga programistom budować skalowalne, wysokowydajne modele danych oraz upraszcza tworzenie i testowanie zapytań. DynamoDB […]