DataSync

October 19, 2020

AWS DataSync upraszcza konfigurację przesyłania danych

AWS DataSync oferuje uproszczoną konfigurację agenta przy użyciu lokalnej konsoli. Umożliwia to szybszą konfigurację agenta i testowanie łączności sieciowej między lokalną pamięcią masową, a usługą AWS […]