AWS CloudTrail

May 13, 2020
AWS CloudTrail

Nowa konsola AWS CloudTrail

Nowa konsola AWS CloudTrail ułatwia tworzenie “śladów” i zarządzanie nimi. Konsola została odświeżona dla wszystkich funkcji CloudTrail, a teraz zawiera łącza do dokumentacji i cen oraz […]