AWS CloudTrail

AWS CloudTrail to usługa, która umożliwia zarządzanie, audyt operacyjny i audyt ryzyka twojego konta AWS. CloudTrail umożliwia rejestrowanie, ciągłe monitorowanie i utrzymywanie aktywności na koncie związanej z działaniami w całej infrastrukturze AWS. CloudTrail zapewnia historię zdarzeń związanych z aktywnością konta AWS, w tym czynności podejmowanych za pośrednictwem konsoli zarządzania AWS, zestawów SDK AWS, narzędzi wiersza poleceń i innych usług AWS. Ta historia zdarzeń upraszcza analizę bezpieczeństwa, śledzenie zmian zasobów i rozwiązywanie problemów. Ponadto możesz używać CloudTrail do wykrywania nietypowych działań na kontach AWS. Funkcje te pomagają uprościć analizę operacyjną i rozwiązywanie problemów.

May 13, 2020

Nowa konsola AWS CloudTrail

Nowa konsola AWS CloudTrail ułatwia tworzenie “śladów” i zarządzanie nimi. Konsola została odświeżona dla wszystkich funkcji CloudTrail, a teraz zawiera łącza do dokumentacji i cen oraz […]