AWS Cloudshell

December 15, 2020

AWS CloudShell

AWS CloudShell to oparta na przeglądarce powłoka dostępna z poziomu konsoli zarządzania AWS. Po zalogowaniu się do konsoli zarządzania rozpoczęcie sesji CloudShell daje klientom natychmiastowy dostęp […]